O gestiune corectă a resurselor asigură un anumit nivel de siguranţă şi continuitate a afacerilor noastre. Oferind servicii de transport auto, compania TRANSFRIGO SRL a fost întotdeauna îndreptată către client. Acest concept ne permite şi dezvoltarea unor segmente noi de activitate aşa ca serviciile de asigurare.

Activitatea societăţilor de asigurare contribuie la dezvoltarea economico-socială şi implicit la dezvoltarea comerţului exterior şi la echilibrarea balanţei de plăţi externe, acoperind pagubele produse întîmplător mărfurilor de comerţ exterior în timpul transportului şi depozitării.

Esenţa asigurării, ţinînd seama de caracteristicile acesteia, o constituie compensarea pagubelor, produse prin diverse calamităţi ale naturii sau accidente, precum si prevenirea acestora; în subsidiar se poate vorbi şi despre rolul important care îi revine asigurării în finanţarea şi creditarea economiei naţionale.

Partenerul nostru de încredere privind serviciile de protecţie financiare pe toate segmentele de asigurări auto şi bunuri, bazată pe profesionalism şi calitate este societatea de asigurări MOLDCARGO”

  • Asigurarea camionului – este o modalitate de încredere, ce permite minimalizarea riscurilor, în legătură cu exploatarea şi menţinerea camioanelor cît şi transportarea mărfurilor.
  • Asigurarea mărfii – are la bază o relaţie contractuală prin care asiguratul transferă anumite riscuri asiguratorului, plătindu-i acestuia o sumă de bani, denumită inainte de asigurare, urmînd ca în cazul producerii daunelor, asiguratorul să îl despăgubească, conform condiţiilor contractuale. Scopul economic al asigurărilor este de a-l repune pe asigurat în situaţia patrimonială în care se află înainte de producerea daunelor. În cazul în care se efectuează plata despagubirii, asiguratorul se subrogă în toate drepturile proprietarului şi poate intenta acţiune juridică împotriva persoanelor care se fac vinovate de producerea pagubelor.
  • Asigurarea CMR – reprezintă asigurarea de raspundere a transportatorului pentru marfa transportată în calitate de carauş. Acest tip de asigurare se adresează companiilor care realizează transporturi în ţară sau în străinatate cu vehicule din proprietatea personală, închiriate sau în gestiune, în caz de distrugere a mărfurilor din dotare. Practic este asigurată marfa, fără nici o legatura cu asigurarea care se face maşinii. Acest tip de asigurare se incheie pe un anumit transport, pe o călătorie sau pentru o anumită perioadă de timp. Dincolo de acest aspect, poliţa CMR acoperă riscurile din momentul primirii mărfii pînă la predarea acesteia, fiind asigurată pierderea totală, parţială sau deteriorarea produselor care sunt transportate. Mai este inclusă şi depăşirea termenului de livrare.

 

Asigurarea de răspundere civilă pentru transportatori și expeditori include:

1. Răspunderea pentru pierderea, pierderea sau deteriorarea bunurilor cauzate de:
– accidente și pericole în timpul transportului;
– nerespectarea regulilor pentru transportul mărfurilor;
– explozii sau incendii;
– prăbușirea podurilor;
– incidente în timpul încărcării, descărcării sau reîncărcării;
– acțiuni ilegale ale terților. 2. Răspunderea pentru pierderi și costuri financiare cauzate de:
– emiterea mărfurilor este contrară dispozițiilor privind reținerea emiterii;
– livrarea prematură a mărfurilor;
– expedierea incorectă a mărfurilor;
– completarea incorectă a documentelor de transport. 3. Răspunderea față de terți care au suferit daune cauzate de mărfurile transportate sau depozitate, dacă dauna este legată de:
– pierderea sau deteriorarea activelor terților;
– vătămarea, decesul, vătămarea sau îmbolnăvirea terților.

Răspunderea asigurătorului începe din momentul în care asiguratul primește bunurile pentru transport sau transport și durează până când bunurile sunt livrate destinatarului. Acest tip de asigurare se încheie de obicei pe o perioadă de un an. Cuantumul primei de asigurare poate varia foarte mult și depinde de gama de mărfuri transportate, de vehiculele utilizate, de țările prin care trec mărfurile, de limitele de răspundere și de o serie de alți factori.

 

Harta verde

Cartea verde este o poliță de răspundere civilă care acoperă daunele cauzate unei alte persoane ca urmare a unui accident de mașină. Politica este o confirmare a responsabilității proprietarului mașinii pentru daunele provocate vieții, sănătății și bunurilor altor participanți la accident. Cartea verde este valabilă numai în afara țării în care a fost emisă. De fapt, acest document este echivalentul OSAGO emis în țara de vizită. În plus, în multe țări europene, lipsa unei cărți verzi este cauza amenzilor mari sau poate fi chiar motivul arestării șoferului.

În Republica Moldova, puteți achiziționa trei tipuri de Carte Verde, care diferă în ceea ce privește domeniul de aplicare:
Zona I: Ucraina și Republica Belarus;
Zona II: Ucraina, Belarus și Rusia;
Zona III: Restul statelor care s-au alăturat sistemului Green Card.
De exemplu, dacă călătoria va avea loc numai pe teritoriul Ucrainei și al Republicii Belarus, puteți achiziționa o poliță pentru zona I cu cel mai mic cost.

Limitele de răspundere sunt stabilite în conformitate cu legislația țării în care are loc riscul asigurat. Accidentul trebuie dovedit de autoritățile administrative locale din țara gazdă și documentele necesare trebuie semnate. Valoarea compensației depinde de zona geografică pentru care este emisă Cartea verde și de tipul de vehicul. De asemenea, sunt importante capacitatea de transport, perioada de asigurare, numărul de persoane transportate și o serie de alți factori.

Asiguratul trebuie să păstreze cu atenție Cartea verde, deoarece în caz de daune, pierderi sau furturi, nu se emit duplicate, iar în astfel de cazuri compania de asigurări încetează să mai fie răspunzătoare pentru daunele cauzate.

Asiguratul are dreptul de a returna Cartea verde asigurătorului prin prezentarea unui document care confirmă anularea călătoriei. Returnarea „Cărții Verzi” este posibilă numai înainte de ziua intrării sale în vigoare.

Contact

Luni-Vineri: 9:00-18:00

+373 22 46-03-06

Adresa noastră

Moldova, Chișinău

str. Doina 195

Abonați-vă la noi

2023 TRANSFRIGO. All Rights Reserved.