Site-ul web al companiei Transfrigo S.R.L. Aici puteți vedea informații despre companie, produse, servicii și ne puteți contacta.

Declaraţia de tranzit T-1 este documentul ce demonstrează starea mărfurilor ce sunt transportate dintr-o ţară non-UE către o ţară UE sau invers, pentru a fi vămuite la un oficiu vamal din interiorul acesteia.

Declaraţia de tranzit T-1 pentru marfa care soseşte pe uscat este perfectată la hotarul ţării UE de către furnizor/distribuitor sau transportator/expeditor – în cazul în care bunurile provin de la depozit vamal în cadrul UE şi în cazul în care transportul ajunge din exteriorul ei.

Declaraţia de tranzit T-1 se întocmeşte în baza facturii/invoice şi a packing listului.

Declarație de export (EX-1)

Declarația de export EX-1 pentru mărfurile produse și vândute din țările CEE este un document internațional general acceptat care confirmă exportul de mărfuri. Faptul de a exporta mărfuri în afara UE este confirmat de ștampila autorităților vamale care efectuează vămuirea vehiculului la ieșirea din UE. Declarația originală de export ștampilată este expediată la adresa expeditorului. Acest fapt permite cumpărătorului de bunuri să evite plata TVA-ului intra-european (TVA).

Declarația EX-1 trebuie să însoțească mărfurile de origine europeană, provenind dintr-un depozit de tranzit sau un depozit al furnizorului în afara țărilor CEE.

Declarația EX-1 este întocmită de furnizor, agentul furnizorului sau transportatorul – expeditor, care dețin licența corespunzătoare pentru aceasta.

Carnet TIR

Carnetul TIR (TIR) ​​este un document internațional de tranzit vamal emis de asociația de garantare autorizată de autoritățile vamale și pe care mărfurile sunt transportate în majoritatea cazurilor cu timbre și sigilii vamale, în vehicule și containere în conformitate cu cerințele Convenției vamale privind transportul internațional de mărfuri folosind carnetul TIR (Convenția TIR).

Carnetele TIR utilizate în prezent sunt formate din 4, 14 sau 20 de coli (adică 4, 7 sau 10 seturi) și sunt destinate, respectiv, transportului de mărfuri pe teritoriul a 4, 7 sau 10 state.

Carnetele TIR sunt emise în Moldova (AITA) în Rusia de către Asociația Internațională a Transportatorilor Rutieri (ASMAP), tipărită în franceză, cu excepția primei foi galbene permanente, care este tipărită în engleză sau rusă. Carnetul TIR are o perioadă de valabilitate.

Carnetul TIR, după finalizarea transportului în conformitate cu procedura TIR, cu ștampilele corespunzătoare ale biroului vamal de destinație sau al vamal de export, este returnat transportatorului și servește ca o confirmare a finalizării corecte a procedurii TIR.

Factură rutieră (CMR)

Buletin rutier (CMR) – un document de transport care confirmă existența unui acord între transportator și expeditor pentru transportul rutier de mărfuri. Pentru transportul rutier internațional, acest document trebuie să conțină informațiile prescrise de Convenția privind contractul de transport rutier internațional de mărfuri (CMR): data expedierii, numele mărfurilor care urmează să fie transportate, numele și adresa transportatorului, numele destinatarului, timpul de livrare, costul transportului. Foaia de parcurs este semnată de transportator și expeditor. Foaia de parcurs nu este un document de titlu, nu poate fi vizată, încărcătura este emisă destinatarului indicat în acesta.

http://www.artri.info

https://customs.gov.md/ro