Transfrigo
+373 22 46 03 06              +373 22 46 01 46

Servicii de asigurare

asigurare roO gestiune corectă a resurselor asigură un anumit nivel de siguranţă şi continuitate a afacerilor noastre. Oferind servicii de transport auto, compania TRANSFRIGO SRL a fost întotdeauna îndreptată către client. Acest concept ne permite şi dezvoltarea unor segmente noi de activitate aşa ca serviciile de asigurare.

Activitatea societăţilor de asigurare contribuie la dezvoltarea economico-socială şi implicit la dezvoltarea comerţului exterior şi la echilibrarea balanţei de plăţi externe, acoperind pagubele produse întîmplător mărfurilor de comerţ exterior în timpul transportului şi depozitării.

Esenţa asigurării, ţinînd seama de caracteristicile acesteia, o constituie compensarea pagubelor, produse prin diverse calamităţi ale naturii sau accidente, precum si prevenirea acestora; în subsidiar se poate vorbi şi despre rolul important care îi revine asigurării în finanţarea şi creditarea economiei naţionale.

Partenerul nostru de încredere privind serviciile de protecţie financiare pe toate segmentele de asigurări auto şi bunuri, bazată pe profesionalism şi calitate este societatea de asigurări "MOLDCARGO".

Asigurarea camionului – este o modalitate de încredere, ce permite minimalizarea riscurilor, în legătură cu exploatarea şi menţinerea camioanelor cît şi transportarea mărfurilor.

Asigurarea mărfii – are la bază o relaţie contractuală prin care asiguratul transferă anumite riscuri asiguratorului, plătindu-i acestuia o sumă de bani, denumită inainte de asigurare, urmînd ca în cazul producerii daunelor, asiguratorul să îl despăgubească, conform condiţiilor contractuale. Scopul economic al asigurărilor este de a-l repune pe asigurat în situaţia patrimonială în care se află înainte de producerea daunelor. În cazul în care se efectuează plata despagubirii, asiguratorul se subrogă în toate drepturile proprietarului şi poate intenta acţiune juridică împotriva persoanelor care se fac vinovate de producerea pagubelor.

Asigurarea CMR - reprezintă asigurarea de raspundere a transportatorului pentru marfa transportată în calitate de carauş. Acest tip de asigurare se adresează companiilor care realizează transporturi în ţară sau în străinatate cu vehicule din proprietatea personală, închiriate sau în gestiune, în caz de distrugere a mărfurilor din dotare. Practic este asigurată marfa, fără nici o legatura cu asigurarea care se face maşinii. Acest tip de asigurare se incheie pe un anumit transport, pe o călătorie sau pentru o anumită perioadă de timp. Dincolo de acest aspect, poliţa CMR acoperă riscurile din momentul primirii mărfii pînă la predarea acesteia, fiind asigurată pierderea totală, parţială sau deteriorarea produselor care sunt transportate. Mai este inclusă şi depăşirea termenului de livrare.