Transfrigo
+373 22 46 03 06              +373 22 46 01 46

Informaţie utilă

Termeni şi concepte de transport internaţional de marfă

Declaraţia de tranzit T-1 este documentul ce demonstrează starea mărfurilor ce sunt transportate dintr-o ţară non-UE către o ţară UE sau invers, pentru a fi vămuite la un oficiu vamal din interiorul acesteia.

Declaraţia de tranzit T-1 pentru marfa care soseşte pe uscat este perfectată la hotarul ţării UE de către furnizor/distribuitor sau transportator/expeditor - în cazul în care bunurile provin de la depozit vamal în cadrul UE şi în cazul în care transportul ajunge din exteriorul ei.